Založené 1990
logo
ZDRUŽENIE
VÝTVARNÍKOV
ZÁPADNÉHO
SLOVENSKA

Kontakt

Adresa:

Zväz výtvarných umelcov Západného Slovenska
Dostojevského rad 2
811 09 Brtislava

tel.: 0905 340 538
e-mail: info@zvuzs.sk

IČO: 00603228

Unicredit Bank: SK58 1111 0000 0066 2225 9006