Založené 1990
logo
ZDRUŽENIE
VÝTVARNÍKOV
ZÁPADNÉHO
SLOVENSKA

Združenie

Z histórie

Prvá zmienka o “Tvorivom združení Výtvarných umelcov západného Slovenska” je z roku 1990 Dňa 25. 6. 1990 boli na Ministerstve vnútra zaregistrvané prvé STANOVY združenia. Neskôr Štatistický úrad Slovenskej republiky pridelil združeniu tieto identifikačné údaje:

IČO: 00603228
Obchodné meno: Združenie výtvarných umelcov západného Slovenska /ZVUZS
Sídlo: Partizánska 21, 813 51, Bratislava I.
Právna forma: (701) Združenie
Predmet prevažujúcej činnosti: (91330) Členské organizácie
Sektor pre nár. účty: (1500) Neziskové organizácie
Vlastníctvo: (6) Vlastníctvo združení
Dátum vzniku: 25. 6. 1990

almasi-portret Predsedníctvo bolo od začiatku spojené s osobnosťou akad. mal. Róbertom Almásim 1948 - 2018). Narodil sa 27. 1. 1948 v Moravských Kračanoch. Odborné základy získal na Strednej Škole Umeleckého Priemyslu v Brne (1963 - 1967) u profesora D. Chatrného. Od roku 1968 študoval na VŠVU v Bratislave u profesorov L. Čemického, P. Matejku a doc. F. Gajdoša na oddelení monumentálneho maliarstva. Po ukončení štúdií sa vracia na Žitný ostrov do Dunajskej Stredy. Fascinuje ho tamojšia krajina kde nachádza nové inšpirácie k tvorbe. Povedľa monumentálnej tvorby sa venuje aj komornej maľbe a grafike. Autor hlboko zakorenený vo svojom rodnom kraji, s prevládajúcim citovým vzťahom ku krajine Žitného ostrova, neustále hľadajúci a nachádzajúci dušu tejto krajiny. Domov, prehriatý slnkom, so svojou nesmiernou malebnosťou je natrvalo prítomný v jeho umeleckých obrazoch, z ktorých vanie dych roviny v bohatej rozmanitosti a kráse. Popri silnom zaujatí rodnou krajinou je hlbokým inšpiračným zdrojom láska k žene, vzťah k ľuďom tohto kraja, stvárnené často v presonifikovanej podobe prírodných motívov. Obracia sa vo svojej tvorbe k poetike ženského tela, jeho ďaľšie diela vytvorené širokými ťahmi štetca, smerujú k potlačeniu predmetovej reality. Popri umeleckej aktivite sa venuje spoločenským záujmom, je predsedom Združenia Výtvarných Umelcov Západného Slovenska do roku 2018, podpredsedom kuratória Galérie Súčasných Maďarských Umelcov v Dunajskej Strede. Neskôr je členom Kultúrnej komisie TTSK. Organizuje tvorivé sympóziá v Jahodnej. Venuje sa aj mladým začínajúcim výtvarníkom. Stal sa Čestným občanom Moravských Kračian a Dunajskej Stredy. Od roku 2004 sa presťahoval do rodnej obce Moravských Kračian, kde žil a tvoril vo vlastnej galérii a atelieri. Róbert Almási vystavoval najmä na Slovensku, ale často aj v Maďarsku a iných európskych štátoch. Bol ambasádorom dobrých slovensko-maďarských vzťahov. Zomrel v roku 2018. Česť jeho pamiatke! 

Medzi prvými členmi výboru ZVUZS po roku 1990 boli: Alexander Ilečko, Jozef Dobiš, Jozef Dóka, Ján Korkoš, Danica Lovišková, Štefan Zajíček, Igor Mosný, Jozef Oškvarek a Terézia Žilíková. Neskôr aj Štefan Rabina, Marta Šimo-Svrčeková, Ernest Kocsis, Gabriela Medveďová, Ivan Červeň a Alojz Drahoš. ZVUZS sa stal členom Asociácie Slovenského umenia (ASA). V prvých rokoch sa konali prvé členské schôdze. Členské bolo vo výške 100 Sk. Neskôr sa od roku 1996 zvýšilo na 300 Sk. V tomto období Robert Almási organizoval (od roku 1993) prvé Medzinárodné sympóziá v Jahodnej. V roku 1993 sa uskutočnila prvá návšteva Bienále v Benátkach. Členská schôdza v roku 1994 bola 9.3.1994 . Na 3. Medzinárodnom sympóziu Jahodná’ 95 sa okrem Róberta Almásiho zúčastnili aj ďaĺších 17 výtvarníkov z Rakúska, Ukrainy a Slovenska. V roku 1995 vystavovalo niekoľko členov ZVUZS na individuálnych výstavách (Ján Šípka, Božena Juríčková, Pavol Blažek, Ivan Červeň, Ján Hlavatý a iní) a konala sa 1. členská výstava ZVUZS. V roku 1996 sa konal 4. ročník sympózia Jahodná’96. Zúčastnilo sa ho 14 výtvarníkov. V tomto roku (1996). pripravilo ZVUZS ešte Dve podujatia: Výstavu výtvarné reflexie, a Sympózim v Mojmírovciach s témou kone. Priebežne zabezpečovalo ZVUZS aj tvorivé štipendiá pre svojich 9. členov. V roku 1997 podporilo Ministerstvo kultúry 3 projekty: Jahodná’ 97, Výstavu Roberta Almásiho (50 r.) Premeny a výstavu A1. Fond Pro Slovakia podporil katalóg z výstavy A1: Kelemen, Kraščenič, Hlavatý. V roku 1997 sa zúčastnilo 34 výtvarníkov zájazdu do Benátok. V roku 1997 boli pridelené tvorivé štipendiá 9. autorom. V poradí už 3. členská výstava ZVUZS sa konala v Žitnoostrovnom múzeu v Dunajskej Strede. ZVUZS sa podieľalo aj na organizácii súťažných výstav Žitnoostrovské pastelky. V roku 1998 osúhlasil výbor ZVUZS tvorivé štipendiá 8. výtvarníkom a pripravil členskú výstavu v Dunajskej Strede a Komárne. V roku 1998 mal o ZVUZS 77 platiacich členov z celkového počtu 107 členov. V roku 1999 sa zúčastnilo 44 výtvarníkov študijnej cesty do Benátokna BB’99.

Po prvý raz sa objavuje myšlieka usporiadania výstavy s erotickým podtextom ERATO’99. v galérii ART-MA v Dunajskej Strede. Zúčastnilo sa jej 22 umelcov so 63. prácami. V novom miléniovom roku 2000 pripravil ZVUZS jubilejnú výstavu “10 rokov ZVUZS” v priestoroch Západoslovenského múzea v Trnave. Vystavené boli aj štipendijné práce 1997-1999. Jubilejnej výstavy v ZSMT sa zúčastnilo 55 umelcov z celkového počtu 105 registrovaných ťlenov ZVUZS a po prvý raz sa objavil motív lyžičky a štetca od akad. mal. Jožka Dóku (1948-2011). V roku 2000 bol členský poplatok 350 Sk. V roku 2001 sa uskutočnila ďaľšia služobná cesta do Benátok. Zučastnilo sa jej 42 umelcov. Za rok 2001 bolo schválených 5 tvorivých štipendií. V roku 2002 sa uskutočnila ďaĺšia významná výstava “ZVUZS@2002” salónneho typu v priestoroch Západoslovenského múzea. Zúčastnilo sa jej 48 výtvarníkov so 160 dielami. Rok 2002 bol poznačený spormi medzi SVÚ a FVU. Budova na Partizánskej ulici a tak isto budova Umeleckej besedy boli ohrozené konkurzným konaním. Tieto spory vysiľovali všetky združenia a organizácie. Napriek tomu sa podarilo okrem výstavy v Trnave uskutočniť aj výstavu “Iná krajina” a “ERATO 3. Niektoré diela boli ponúknuté aj v piešťanskej predajni “Stará lekáreň” V roku 2003 sa výstava “ERATO 3” v galérii ART-MA. V roku 2003 predseda združenia otvoril účet združenia v UniBanke, ktorá sa v roku 2007 zmenila na UniCreditBank. Dňa 2. júla 2003 sa uskutočnil ďalši v poradí 4. výlet do Benátok na jubilejný 50. ročník BB’2003. Zúčastnilo sa ho 40 členov. V roku 2004 sa uskutočnila výstava 50. autorov ZVUZS/2004 v priestoroch Západoslovenského múzea v Trnave a výstava “Iná krajina / Más táj” v galérii ART- MA v Dunajskej Srede. V roku 2005 bol členský poplatok 400 Sk. V júni 2005 sa konala ďalšia poznávacia cesta do Benátok. V roku 2005 sa konala výstava “ERATO 4” v priestoroch galérie ART-MA. V roku 2006 sa konala výstava “Iná krajina 2006” v galérii ART-MA a ďaľší salón ZVUZS / 2006 Západoslovenskom múzeu v Trnave, ktorého sa zúčastnilo 50 výtvarníkov. V roku 2006 bolo schválených 6 tvorivých štipendií. Členský poplatok za rok 2007 bol 450 Sk. V tomto roku sa uskutočnil v poradí už 6. poznávací zájazd do Benátok a 5. ročník výstavy “ERATÓ 5.” Súčasťou výstavy bol aj pekný katalóg. V roku 2008 sa zaregistrovala doména www.zvuzs.sk. Doména neskôr zanikla. V roku 2008 sa konal SALÓN ZVUZS, autorská výstava ZVUZS v priestoroch Západoslovenského múzea v Trnave. Členskej schôdze v júni 2008 sa zúčastnilo 34 členov. V roku 2009 bol členský príspevok 17 euro, bez členstva SVÚ. V tomto roku sa uskutočnil ďaľší ročník výstavy “ERATÓ 2009” a tradičný výlet do Benátok. V roku 2010 sa konal salón ZVUZS s témou “TERČE” a výstava “Iná krajina 2010” v Dunajskej Strede. V roku 2010 členovia ZVUZS vystavovali na skupinovej výstave KOMP-panoráma umenia vo Veľkom Mederi a na výstavnom projekte Biela-Modrá-Červená. Niektorí členovia ZVUZS vystavovali na putovnej výstave PEOPLE-Metr 2011. V roku 2011 bol členský poplatok 20 euro. V roku 2011 ZVUS evidoval 65 platiacich členov a v roku 2012 bolo 56. V roku 2012 sa uskutočnil ďaľší salón ZVUZS s témou “Autoportrét”. Salń sa konal v Trnave a Dunajskej Strede. V roku 2012 sa konala výstava BIELA-MODRÁ-ČERVENÁ. V roku 2013 sa niektorí členovia zúčastnili spoločnej výstavy “Zbraslavský salón 2013 a výstavy PEOPLE-Metr 2013. V júni 2013 sa uskutočnila výstava ERATÓ 6. Vystavených bolo 91 prác. Od roku 2013 Róbert Almási bol spoluorganizátorom výtvarných sympózií “Záhrada” , ktoré sa konali v areáli dunajskostredskej firmy Merkantil u zberateľa umenia Štefana Pénteka. V roku 2017, 18. augusta sa vo Vermesovej vile uskutočnil ostatný ročník ročník “ERATÓ 2017” Výstavu otváral predseda Róbert Almási. Zúčastnilo sa ho len 30 výtvarníkov. V tomto roku aj pripravil Trnavský samosprávny kraj autorskú výstavu v GJK Trnava. Tu sa aj pokrstila autobiografická kniha Róberta Almásiho “Oscilácia” k jeho životnému výročiu. V roku 2018 sa v júni otvorila výstava Salón ZVUZS-tiež s názvom Oscilácia, ktorej sa už Róbert Almási nedožil. V novembri sa výstava reinštalovala v Dunajskej Strede v Galérii Žitnoostrovského múzea. Dňa 10. 12. 2018 sa konalo Valné zhromaždenie ZVUZS, ktoré deklarovalo pokračovať v práci prvého predsedu. Bolo zvolený nový výbor a predsedom sa stal akad. arch. Róbert Němeček. ZVUZS takto vstúpilo do novej etapy svojej 30 ročnej existencie.