Založené 1990
logo
ZDRUŽENIE
VÝTVARNÍKOV
ZÁPADNÉHO
SLOVENSKA

Aktuality


BIENÁLE BENÁTKY 2019

11. 5 - 24. 11. 2019Vážení priatelia.
Ako bývalo kedysi dobrým zvykom, organizoval ZVUZS vydarené výlety do Benátok. Kôli malému záujmu zo strany člnov ZVUZS navrhujem využiť ponuku ARS/TOUR ( Mária Horváthová 0905 128 073 ) ktorá predbežne uvažuje v 6. termínoch:

25. jún - 28. jún
3. júl - 6. júl
23. júl - 26. júl
29. júl - 1. august
31. august - 3. septeber
27. september - 30. september

Minimálne 2 termíny budú upresnené a zrealizované podľa záujmu a možností agentúry. Pokiaľ sa však náš člen ZVUZS zúčastní zájazdu Ars-tour-alebo individuálne a donesie relevantné dôkazy (Faktúru, vstupenky na BB 2019, letenky, bločky, hotel, lístky z autobusu a pod.) može dostať spätne vyplatené: 50 euro -ako príspevok ZVUZS a spolu požiadame aj o príspevok FVU (až do výšky 150,- ) euro pre všetkých účastníkov. Ale toto všetko až v októbri - po skončení Bienále.