Založené 1990
logo
ZDRUŽENIE
VÝTVARNÍKOV
ZÁPADNÉHO
SLOVENSKA

Vitajte

na nových stránkach združenia výtvarníkov západného slovenska

Pokračovať

Z histórie

Prvá zmienka o “Tvorivom združení Výtvarných umelcov západného Slovenska” je z roku 1990. Dńa 25. 6. 1990 boli na Ministerstve vnútra zaregistrvané prvé STANOVY združenia...

plus

stanovy

Názov organizácie je Združenie výtvarných umelcov Západného Slovenska. Združenie je nezávisá umelecká organizácia, plní svoje poslanie na báze dobrovoľnej účasti...

plus

Predseda

Róbert (Viktor) Němeček, akad. arch.sa narodil v Bratislave 8. 3.1957. Od roku 1964 absolvoval 8 ročníkov ĽŠU na Štefánikovej, neskôr Jesenského ulici v Bratislave, pod vedením odborných pedagógov, akad. maliarov...

plus